تقسيم بندي عايق

تقسيم بندي عايق

اطلاعات بیشتر

کتابهای تخصصی

کتابهای تخصصی

اطلاعات بیشتر

مصاحبه با مدیر عامل

مصاحبه با مدیر عامل

اطلاعات بیشتر

استاندارد ويژگي هاي عايق رطوبتي

مشاوره در امور عايق هاي حرارتي و رطوبتي و اصلاح عايق رطوبتي

عايق ها بطور كلي سه دسته تقسيم مي شوند.
 
1- عايق هاي گرمائي هدايتي
عايق هاي گرمائي چنانچه بيان شد ضريب هدايت آن ها K كم و بر عكس ضريب مقاومت آن ها زياد است.
 
2- عايق هاي گرمائي تشعشعي يا عايق هاي فلزي
اين عايق ها كه در سطح ديوارها و سقف ساختمان بكار برده مي شود ، كه از صفحات فلزي براق نظير آلومينيوم و برنز و مس مي باشند و عمل آن ها انعكاس مقداري اشعه آفتاب و جلوگيري از نفوذ آن ها به داخل سطوح ساختماني نظير ديوار و سقف مي باشد.
بدين ترتيب گرماي منتقله از اشعه آفتاب را تقليل مي دهد و بر عكس موجب نفوذ اشعه آفتاب مي شود ، كه در محاسبات باربرودتي در تهويه مطبوع از آن استفاده  مي شود.
لذا با رنگ كردن سطوح ساختماني ( ديوار و سقف ) به رنگهاي روشن ( خصوصاً سفيد )      مي توان يك عايق تشعشعي در سطح ايجاد و از نفوذ گرماي اشعه آفتاب كاست.

3- عايق هاي رطوبتي
چنانچه قبلا بيان شد رطوبت موجب بالا بردن ضريب هدايت و تقليل ضريب عايق بودن    عايق هاي هدايتي مي شود.
لذا براي جلوگيري از نفوذ رطوبت در عايق هاي سطوح ساختماني ( نظير ديوار ، سقف و كهنه ) و عايق لوله هاي حامل سيال گرم يا سرد و همچنين براي جلوگيري از نفوذ رطوبت زمين به لوله هاي فلزي و زنگ زدگي آن ها مي بايستي از عايق هاي رطوبتي استفاده كرد. عايق هاي رطوبتي عايق هائي هستند كه در نفوذ رطوبت از يك طرف به طرف ديگر جلوگيري مي نمايد . تعدادي از این عایق ها که در تاسیسات به کار برده می شوند، عبارت اند از کلیه اجسامی که به قیر آغشته شده باشند، مانند گونی کاغذ یا پارچه غیر اندود و همچنین مواد لاستیکی و پلاستیکی و نظایر آن ها ، به عنوان مثال روی عایق های پشم شیشه و معدنی و همچنین مواد لاستیکی و پلاستیکی و نظایر آن ها از مواد قیری یا خودش استفاده می شود.

«طبقه بندي عايق دراستاندارد UNI»
(با فرمول قير پليمري)


1- طبقه UNI 8818-BPE11-32-32
تركيب مواد: قير پالايشي اصلاح شده با پليمرهاي توموپلاست الاستومر (SBS) كه مي تواند در صدي از پلي اولفين ها را نيز داشته باشد.
تقويت كننده يا لايي: پلي استر Spunbond، ايزوتروپيك- ترموست نبافته.
مواد تكميلي: فيلم پلي اتيلني burnt off در دو طرف عايق يا تالك در سطح رويي و پشت آن فيلم پلي اتيلن مذكور.
مصرف و كاربرد: در جايي كه مقاومت مكانيكي بالا و تحمل دمايي پايين مورد نظر باشد.

2- طبقه (UNI8818-BPE11-51-32) با سنگريزه
تركيب مواد: قير پالايشي اصلاح شده با پليمرهاي ترموپلاست الاستومر (SBS)
لايي: پلي استر Spunbond و ايزوتروپيك- ترموست نبافته
مواد تكميلي: سطح رويي با دانه هاي سراميك يا سنگ ريزه و پشت آن با فيلم پلي اتيلن محافظت شده.
 
3- طبقه UNI 8818-BPP-BPE11-00-32
تركيب مواد: قير پالايشي اصلاح شده با پليمرهاي ترموپلاست پلاستيك (APP)
لايي: پلي استرترموست- نبافته- ايزوتروپيك- Spunbond
مواد تكميلي: سطح رو تالك و پشت آن فيلم پلي اتيلن burnt-off يا هر دو طرف از پلي اتيلن مذكور.

4- طبقه UNI 8818-BPP-BPE11-51-32 با سنگريزه
كليه مشخصات شماره 3 را دارد با اين تفاوت كه سطح رو از سنگريزه يا      دانه هاي سراميكي است. در كليه گروههاي فوق در عايق رطوبتي فقط از پلي استر استفاده شده است.

5- طبقه UNI 8818-BPE01-32-32 بدون سنگريزه
تركيب مواد: قير پالايشي + SBS
لايي: تيشو (الياف شيشه تقويت شده با نخ شيشه)
مواد تكميلي: فيلم پلي اتيلن Burnt- off در دو طرف، يا يك طرف تالك.

6- طبقه UNI 8818-BPE01-51-32 با سنگريزه
مشابه رديف 5 است با اين تفاوت كه سطح روئين سنگريزه دار مي باشد.

7- طبقه UNI 8818-BPP-BPE01-00-32 بدون سنگريزه
تركيب مواد: قير پالايشي + اتكتيك پلي پروپيلين APP
لايي: تيشو (الياف شيشه تقويت شده با نخ شيشه).

8- طبقه UNI 8818 BPP-BPE50-00-32 با سنگريزه
تركيب مواد: قير پالايشي + APP
لايي: تيشو(الياف شيشه تقويت شده با نخ شيشه)
مواد تكميلي: سطح رو با سنگريزه يا سراميك است.


9- طبقه UNI 8818 BPP-BPE50-00-32
تركيب مواد: قير پالايشي + APP
لائي: الياف شيشه تقويت شده با نخ شيشه + پلي استر نبافته
سطح روئين: تالك
سطح زيرين: فيلم پلي اتيلن burnt-off.


10- طبقه UNI 8818 BPP-BPE50-51-32
تركيب مواد: قير پالايشي + APP
لايي: تيشو + پلي استر نبافته
سطح روئين: سنگريزه
سطح زيرين: فيلم پلي اتيلن Burnt-off.


11- طبقه UNI 8818 BPP-BPE05-00-32
تركيب مواد: قير پالايشي + APP
لايي: تيشو بافته شده (الياف شيشه بافته شده)
سطح روئين: تالك
سطح زيرين: فيلم پلي اتيلن Burnt-off.

12- طبقه UNI 8818 BPP-BPE51-32-32
تركيب مواد: قير پالايشي + APP
لايي: تيشو تقويت شده + فويل APP
مواد تكميلي: هر دو طرف با فيلم پلي اتيلن Burnt-off
كاربرد: براي مصرف در محيط با رطوبت بيشتر از 60%

 

استاندارد ويژگي هاي عايق رطوبتي

استاندارد ملی ایران به شماره 3-3885 برای عایق رطوبتی بام - اکسیده (Bof) دولایه

                                         ویژگیها    واحد حدود قابل قبول/سردسیر حدود قابل قبول/گرمسیر شماره استاندارد روش آزمون
مقاومت کششی برای عرض 5cm( حداقل ) - طولی kgf 40 40 3882
مقاومت کششی برای عرض 5cm (حداقل )-عرضی kgf 30 30 3882
درصد افزایش طول نسبی( حداقل ) - طولی % 25 25 3882
درصد افزایش طول نسبی ( حداقل ) - عرضی % 25 25 3882
مقاومت دربرابرپارگی حداقل - طولی kgf 12 12 3863
مقاومت دربرابرپارگی حداقل - عرضی kgf 10 10 3863
جذب آب 28 روزه(حداکثر)-جذب آب % 1 1 3879
جذب آب 28روزه(حداکثر)کاهش وزن % 1 1 3879
انعطاف پذیری در سرما ( حدکثر ) oC 5- 5+ 3881
میزان پایداری حرارتی ( حداقل ) oC 90 100 3862
پایداری ابعادی در برابر حرارت  طولی % 0/2 _+   0/2_+ 3890
پایداری ابعادی در برابر حرارت عرضی % 0/2_+ 0/2_+ 3890
میزان نفوذ پذیری آب(حداقل) kpa 60 60 3861
ضخامت mm 0/2_+4 0/2_+4 3878
وزن واحد سطح Kg/m2 0/2_+4/1 0/2_+4/1 3878
طول متر 0/1_+10 0/1_+10 3878
عرض متر 0/01_+1 0/01_+1 3878
ویژگی ظاهری - مطابق باشد مطابق باشد 3885-3
نشانه گذاری - مطابق باشد مطابق باشد 3885-3

 

استاندارد ملی ایران به شماره 1-3885 برای عایق رطوبتی پلیمری پلاستیکی (BPP) دولایه

                                         ویژگیها    واحد حدود قابل قبول/سردسیر حدود قابل قبول/گرمسیر شماره استاندارد روش آزمون
مقاومت کششی درنقطه ماکزیمم نیرو(حداقل)طولی kg/5cm 40 40 3882
مقاومت کششی درنقطه ماکزیمم نیرو(حداقل)عرضی kg/5cm 30 30 3882
درصد افزایش طول نسبی( حداقل ) - طولی % 25 25 3882
درصد افزایش طول نسبی ( حداقل ) - عرضی % 25 25 3882
مقاومت دربرابر پارگی حداقل - طولی kgf 12 12 3863
مقاومتدربرابر پارگی حداقل - عرضی kgf 12 12 3863
جذب آب 28 روزه(حداکثر)-جذب آب % 1 1 3879
جذب آب 28روزه(حداکثر)کاهش وزن % 1 1 3879
انعطاف پذیری در سرما ( حدکثر ) oC 5- صفر 3881
میزان پایداری حرارتی ( حداقل ) oC 100 120 3862
پایداری ابعادی در برابر حرارت  طولی % 0/2 _+   0/2_+ 3890
پایداری ابعادی در برابر حرارت عرضی % 0/2_+ 0/2_+ 3890
میزان نفوذ پذیری آب(حداقل) kpa 60 60 3861
ضخامت mm 0/2_+4 0/2_+4 3878
وزن واحد سطح Kg/m2 0/2_+4/1 0/2_+4/1 3878
طول متر  %5_+10 %5_+10 3878
عرض متر %1_+1 %1_+1 3878
مساحت مترمربع  %5_+10  %5_+10 3787
ویژگی ظاهری ونشانه گذاری - مطابق باشد مطابق باشد 3885-3

 

آزمایش ها و ویژگی های عایق های رطوبتی

آزمایشها مطابق استاندارد ASTM شماره 90-146D انجام می شود.

 

نمونه برداری

از هر محموله نمد اشباع شده به طور اتفاقی تعدادی برابر با نصف ریشه سوم مجموع رول ها انتخاب شود. اگر لازم است نمونه برداری، کیفیت محصول را در طول تولید مشخص کند، رول ها در فواصل زمانی یکنواخت در طول دوره تولید انتخاب گردد.

حداقل تعداد رول ها باید 5 عدد باشد. اگر تعداد محسبه شده نمونه ها به صورت عدد کسری باشد نزدیک ترین عدد بزرگتر برگزیده شود. برای سهولت کار، جدول 9 نشان دهنده تعداد رول هایی است که باید از مقادیر مختلف رول ها انتخاب گردد.

 

 

 

جدول 1 – تعداد نمونه های لازم در محموله های مختلف

تعداد رول های محموله

تعداد رول های نمونه

تا 1000

5

1001تا1728

6

1729تا 2744

7

2745تا4096

8

4097تا5832

9

5833تا8000

10

8001تا10648

11

10649تا13842

12

13843تا17576

13

17577تا21952

14

 

 

 

 

 

اندازه گیری وزن ناخالص هر رول

هر رول با دقت 100 گرم وزن شده و به عنوان وزن ناخالص هر رول ثبت شود.

 

وزن پوشش رول و مغزه

پوشش هر رول را باز کرده و با دقت 100 گرم وزن شود. چنانچه رول دارای مغزه باد وزن آنها نیز با دقت 100گرم اندازه گیری و متوسط وزن پوشش و مغزه حساب شود.

 

مغزه ها

شکل مقطع عرضی هر مغزه تعیین و گزارش شود. اگر به صورت دایره باشد قطر خارجی آن با دقت یک میلیمتر و چنانچه مربع باشد هر ضلع آن بادقت یک میلیمتر اندازه گیری شود. طول مغزه که از هر طرف رول بیرون زده است نیز با دقت 5 میلیمتر اندازه گیری شود.

 

وزن خالص

میانگین وزن پوشش و مغزه از وزن نا خالص هر رول کم شده و به عنوان وزن خالص هر رول گزارش شود.

شکل ظاهری و ابعاد رول ها

رول ها باز شده، باید از لحاظ ساخت و پرداخت بررسی و نواقص مربوط گزارش گردد. طول هر رول دقت 25 میلیمتر و عرض هر رول با دقت یک میلیمتر اندازه گیری و گزارش شود. سطح هر رول با دقت یک دهم متر مربع حساب شده و گزارش شود.

 

وزن خالص در واحد سطح

با داشتن وزن خالص و ابعاد، وزن خالص در واحد سطح هر رول به طریق زیر حساب شود.

A/BC= وزن خالص در واحد سطح هر رول بر حسب گرم بر متر مربع

A= وزن خالص هر رول (گرم)

B=عرض نمد(متر)

C=طول نمد(متر)

 

رطوبت

از نمونه نماینده چهار قطعه (50×460میلیمتر)، مطابق شکل 43(A-1 ،A-2) بریده شود. آنها را بشکل مربعهایی به ضلع 25 میلیمتر بریده و حدود 50 گرم آن به طور اتفاقی انتخاب و با دقت یکدهم گرم وزن شود. به کمک دستگاه اندازه گیری میزان رطوبت طبق استانداردASTM شماره 59D مقدار رطوبت با دقت 5/0 درصد اندازه گیری گردد و به صورت درصدی از وزن خالص گزارش شود.

Description: 44

 

 

مقاومت

مطابق شکل 1 از نمونه نماینده، 10 عدد نوار مستطیلی به ابعاد 25×150 میلیمتر در جهت طولی (1-B تا 10-B) و 10 عدد نوار مستطیلی به همان ابعاد در جهت عرضی (1-C تا 10-C) بریده شود. هر دو دسته در دمای C°2±23 برای مدت حداقل 2 ساعت قرار داده و آزمایش در اتاقی با این دما انجام شود. در موارد بحث ، نمونه ها باید در رطوبت نسبی کنترل شده 5±50 درصد قرار گیرند. آزمایش مطابق استاندارد 828D-ASTM از دستگاه آزمایش کششی نوع پاندولی با سرعت 305 میلیمتر در دقیقه یا دستگاه آزمایش کششی از نوع سلول بارگذاری با سرعت جدا شدن فک های 51 میلیمتر بر دقیقه انجام شود. میانگین 10 عدد خوانده شده برای هر مجموعه با دقت 5 نیوتن تعیین شود و به عنوان میانگین تاب شکست در جهت عرضی و طولی گزارش شود.

 

آزمایش قابلیت خم شدن

از نمونه نماینده، 10 قطعه آزمایشی به ابعاد 25 ×200 میلیمتر، 5 قطعه در جهت طولی و 5 قطعه در جهت عرضی مطابق شکل 43 به ترتیب(1 F تا F5 و G1 تا G5) تهیه نموده سپس در آب با دمای C° 1±25 برای مدت 10 الی 15 دقیقه قرار داده شود. هر یک از نمونه ها جداگانه از آب خارج شده و بلا فاصله بر روی قطعه ای با مشخصات زیر با سرعت یکنواخت (مجموعاً در 2 ثانیه) با زاویه 90 درجه خم شود.

ابعاد قطعه باید 50×75×75 میلیمتر باشد. یکی از لبه های دارای شعاع انحنا 7/12 میلیمتر و لبه دیگر بر سطح جانبی 75 میلیمتر دارای شعاع انحناء 19 میلیمتر باشد .در موقع خم کردن، نمونه باید محکم روی وجه 50 میلیمتری قرار گیرد و انتهای آن بر روی لبه گرد یاد شده بدون وارد آوردن فشار بجز فشاری که نمونه را در تماس با سطح قطعه بدون تاب خوردگی قرار دهد، باشد. هر گونه شکستگی سطح که با چشم غیر مسلح قابل دیدن بوده و طول آن بیش از 3 میلیمتر باشد به عنوان شکست گزارش شود.

 

افت حرارتی

از نمونه نماینده 2 قطعه آزمایشی به اندازه 150× 300 میلیمتر مطابق شکل 23(1-K و 2-K) بریده شود. هر نمونه با دقت یک هزارم گرم وزی شود. هر یک از نمونه ها به فاصله 50 میلیمتر و به موازات یکدیگر در نزدیکی مرکز یک گرمخانه با دمای C °3±105 آویزان گردد. نمونه ها به مدت 3±5 ساعت در گرمخانه قرار داده شود. سپس آنها را بدقت خارج کرده و بمانند تا خنک شوند. نمونه ها وزن شوند. میانگین افت با دقت 5/0 وزن نمونه حساب شود. رقم به دست آمده به عنوان افت حرارتی گزارش گردد.

 

 

 

 

 

ویژگی های استاندارد نمد پشم شیشه اشباع شده با قیر

ویژگی های استاندارد در مورد خصوصیات فیزیکی نمد پشم شیشه اشباع شده با قیر مطابق استاندارد ASTM شماره 89-2178D باید برابر جدول 10 باشد.

 

جدول 2– خصوصیات فیزیکی نمد پشم شیشه اشباع شده با قیر مطابق 89-2178ASTM D


مقاومت کششی، حداقل

N/mm

در جهت طولی

85/3

در جهت عرضی

85/3

قابلیت خم شده( در سطح انحناء 13 میلیمتر)

 

درجهت طولی

بدون شکست

در جهت عرضی

بدون شکست

 

 

 

جدول 3- ابعاد و وزن نمد پشم شیشه اشباع شده قیری

عرض رول، به میلیمتریا مطابق توافق خریدارو فروشنده

6±914

سطح رول، حداقل، متر مربع یا مطابق توافق خریدار و فروشنده

13/40

وزن خشک خالص نمد پشم شیشه اشباع شده با قیر حداقل گرم بر متر مربع

410

رطوبت در موقع ساخت، درصد، حداکثر

0/1

وزن اشباع کننده قیری، حداقل 2 g/m

308

خاکستر،درصد

70 تا 88

 

 

 

 

جدول 4- الزامات فیزیکی نمد آلی پوشش بام اشباع شده قیری

میانگین مقاومت کششی حداقل؛ (kN/m) بر عرض

 

 

در جهت طولی       25/5
در جهت عرضی       63/2

قابلیت خم شدن(در °C 25)

بدون شکست

افت حرارتی در °C 105 برای مدت 5 ساعت حداکثر، درصد

4

 

 

جدول 5- ابعاد و وزن نمد آلی اشباع شده قیری

عرض رول، به میلیمتر یا مطابق توافق خریدار و فروشنده

6±914

سطح رول، حداقل، به متر مربع یا مطابق توافق خریدار و فروشنده

07/20

رطوبت، حداکثر ، درصد

3/4

وزن خالص نمد اشباع شده با قیر، حداقل، گرم بر متر مربع

560

وزن اشباع کننده، حداقل، گرم بر متر مربع

303

وزن نمد اشباع نشده، حداقل ؛ گرم بر متر مربع

254

خاکستر ، حداکثر، درصد

0/10

 

 

 

 

شرايط عمومي آزمونهاي عايق رطوبتي پيش ساخته

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين موارد مشترك ميان تمام روشهاي آزمون بر روي عايق هاي رطوبتي است كه به صورت كلي تشريح مي‏شود .

 

دامنه كاربرد

اين استاندارد براي محصولاتي است كه جهت عايق كاري در برابر نفوذ آب به صورت پيش ساخته بكار مي‏روند .

در اين استاندارد عايق رطوبتي چه به صورت مسلح يا ساده , بايد داراي قير و يكي از پليمرهاي اصلاح كننده از جمله ترموپلاستيكها - الاستومرها و يا ترموپلاست الاستومرها باشد .

 

نمونه‏گيري

مجموع نمونه‏ ها به محموله‏ هاي 5000m2 تقسيم شوند . آنچه احتمالا باقي مي‏ماند , اگر بيش از 2500m2 باشد , خود يك محموله محسوب مي‏شود .

از هر محموله به صورت اتفاقي , نمونه برداري مي‏شود كه ممكن است شامل يك و يا تعداد بيشتري از رول ها باشد .

شرايط آزمون

چه مجموعه نمونه‏ ها قبل از تهيه آزمونه و چه آزمونه‏ ها , بايد قبل از انجام آزمون به مدت 16 ساعت در محيطي به دماي 25±2/5ºC و رطوبت نسبي 5 ± 50 درصد قرار گيرند . ( مگر اينكه آزمون شرايط ديگري را پيشنهاد نموده باشد ).

 

گزارش آزمون

در گزارش آزمون بايد موارد زير بيان شود .

- آزمايشگر و يا آزمايشگاهي كه آزمون را به انجام مي‏رساند .

- تعيين مشخصات مجموعه نمونه مورد آزمون و روشهاي نمونه گيري مربوطه

- تاريخ انجام آزمون

- شرايط انجام آزمون ( دما و رطوبت نسبي )

- هر مورد ديگري به جز موارد مندرج در روش آزمون استاندارد .

 

 

نامگذاري

 

مثل APP -SBS -PIB -PE - EPR و يا هر آميزه اصلاح كننده ديگر .

APP : اتكتيك پلي پروپيلن

SBS : استايرن بوتا دين استايرن

PIB : پلي ايزو بوتادين

PE : پلي اتيلن

EPR : اتيلن پلي پروپيلن رابر

 

ارتباط با ما 

ایران - تهران - فلكه سوم تهران پارس  - پلاك 547 - طبقه 4 - واحد 7

support@fgpco.ir

( ساعت پاسخگویی : همه روزه  از8 الی 17 به جز ایام تعطیل )

تلفن :  77730245- 77730239 - 77730238 (21-98+)

همراه :  09128090057 -  09122757394

تنها در ساعات کاری تعیین شده پاسخگوی شما هستیم


تخصصی ترین مطالب، کلیپ ها و فیلم های آموزشی، راهکارها و رفع مشکلات صنعت قیر، آسفالت و عایق را در کانال تخصصی ما دریافت کنید
https://telegram.me/FGPco

( شما می توانید برای مشاهده هر یک از موضوعات زیر روی آن کلیک کنید )

001 طراحی ، مشاوره و راه اندازی کارخانجات نسل سوم تولید انواع قیر

002 مشاوره مهندسی در زمینه انطباق با استانداردهای مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی

003 طرح توجیهی فنی ومالی واقتصادی تولید انواع قیربا نرم افزار کانفار

004 مشاوره در رفع مشکلات آلایندگی و زيست محيطي مطابق با استانداردهای سازمان محیط زیست

005 فروش كتاب هاي تخصصي '' از قير تا ايزوگام ''

006 مشاوره و طراحی و ساخت مبدل حرارتی نسل سوم ( exchanger )مختص کارخانجات قیر

007 بازدید از پروژه های در دست احداث

008 بازدید از مدارک استانداردهای اخذ شده

009 آگاهی از اهمیت مدارک مورد نیاز ساخت یک پروژه

009 تقدیرنامه های اخذ شده

010 مشتریان ما

011 ثبت نام دوره آموزش متخصص مدلسازی در پروژه های صنعتی

012 اخبار صنعت قیر و فرآورده های نفتی

013 اطلاعیه عرضه قیر و مشتقات نفتی در تالار بورس ایران

014 گزارش از حضور در نمایشگاه بین المللی

015 مشاور و طراحی، برنامه نویسی و اجرای اتاق کنترل

016 مشاوره در پالایش قيرهای طبيعي یا معدنی(Asphalts or Natural Bitumens Native)

017 مشاوره در امور عايق های رطوبتی پیش ساخته

018 مشاوره در تولید انواع قیرهای PG یا Performance Grade

019 مشاوره در تولید انواع قیرهای ویسکوزی VG یا Viscosity Grade

020 مشاوره در تولید انواع قیرهای پلیمری

021 طراحی و ساخت و راه اندازی ماشين آلات خط تولید عایق رطوبتی

022 مشاوره، طراحی و ساخت انواع ميكسر

023 مشاور در سیستم های اطفای حریق

024 مشاوره تخصصی در زمینه آسفات

025 آشنایی با واحد پژوهش

026 آشنایی با انواع سيستم پالايش

027 آشنایی با تاریخچه صنعت ایزوگام ( عایق رطوبتی پیش ساخته )

028 تهیه و پشتیبانی و تعمیر انواع کمپرسور

029 تهیه و پشتیبانی کلیه لوازم مرتبط باصنایع نفت وگاز

030 مشاوره و تهیه و پشتیبانی خشک کن هوای کمپرسور ( Air Dryer )

031 مشاور و طراحی و ساخت بويلر حرارتي ، تصفيه گازوئيل ، تصفيه تينر و ...

032 مشاوره در قیر امولسیونی

033 خدمات و تهیه لوازم و آزمايشگاهي

035 آشنایی با مازوت (نفت کوره )

خدمات

مصاحبه با مدیر عامل

 

Persian (فارسی)